NAME SCORE YEAR
R.Aravindan 1145 1998
P.Athi Deera Pandian 1155 1999
M.Kalpana 1166 2000
C.Sneha 1148 2001
R.Sowmya 1178 2002
J.Satheesh Krishna 1180 2003
B.Lavanya 1163 2004
N.Priya Roja 1185 2005
B.Pradeep 1176 2006
P.Bhavya Manosila 1175 2007
J.Aravinth Prasanth 1165 2008
C.Nirmal 1165 2008
P.G.Sathiya Devi 1176 2009
R.Nishitha 1178 2010
M.Subha 1186 2011
A.Akilan 1176 2012
R.Keerthana 1168 2013
R.Kurinji Malar 1168 2013
R.Murugan 1174 2014
P.Gokula Priya 1172 2015
R.Kavin Kumar 1183 2016
M.Gnana Eswar 1159 2017
N.Sobana 1132 2018
N.Divya Sri 535/600 2019
M.Noorul Sahana 507/600 2020