ICSE-Examinations

NAME

SCORE

YEAR
T.N.K.Kumaresh 335 1981
M.Prema Modiy 363 1982
S.Murali 464 1983
M. Bathaguru 528 1984
N.Veeraraj Kumar 482 1985
P.D.Moorthy 444 1986
R.R.Mahesh 533 1987
A.A.Chitra 459 1988
J.Uma Maheswari 502 1989
S.Thirumal Sathia Prabhu 520 1990
V.Natarajan 548 1991
J.Mukunth 552 1992
M.Kavitha 558 1993
G.Prasanna 571 1994
C.Gayathri 555 1995
V.Mahilchi Milir 557 1996
P.Athideera Pandian 561 1997
A.P.Pon Arul 559 1998
C.Sneha 563 1999
R.Rajeev Ayyappan 566 2000
J.Satheesh Krishna 579 2001
A.P.Arjun 577 2002
S.Akila 565 2003

B.Pradeep

P.Santhosh Chakravarthy

568

568

2004
S.Saranya 567 2005
M.Seema 570 2006
G.Ram Gautham 678 2007
R.Nishitha 670 2008
U.Baby Uma 664 2009
J.Yeya Vikranth 665 2010

M.N.P.Jaswanthi Nivetha

R.Keerthana

660

660

2011

2011

T.Swathik Prasanna 671 2012
R.Bala Chandar 580 2013
T.Venkat 583 2014

S.S.Akash Kumar

A.Vasanth Kumaran

577

577

2015
K.Krishna Dhakshin 584 2016
B.Ragavi 578 2017
S.Sukanth Ahish 583 2018
M.K.Kathir Nilaa 581 2019
C.Varshana 586 2020